Ett dykarpar

Mörkret sänker sig över Stockholms skärgård, i natten hörs ett svagt ljud som växer och blir starkare. I nästan 60km/h dundrar en mörk skugga förbi. I båten sitter ett dykpar. Snart skall de fälla från båten ner i det tregradiga vattnet. Båten saktar in och soldaterna kontrollerar en sista…

Mitt rike är inte av denna värden

Är konferensernas och manifestationernas Jesus densamme som säger de ovanstående orden inför Pontius Pilatus? Till namnet är det ju så. Men bär måhända inte dessa konferenser och manifestationer i amerikaniserad stil – med tydliga influenser av s k framgångsteologi - i rätt hög grad på samma förhoppningar som fanns till Jesus…

Ett konungsligt prästerskap

Av Martin Luther. Ur Spis och föda. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk” (1 Petr. 2:9) Det är ju nog tydligt och uppenbart, att aposteln talar till hela mängden, alla kristna, då han säger: Ni är ett utvalt släkte, ett heligt folk.…

Dröm och verklighet

I vilken verklighet lever människor på 2000-talet i vårt döpta men avkristnade folk? Vilka frågor brottas dagens vilsna, till namnet lutherska, nordiska kristenhet med i dess större eller mindre organisationer? Vilka är drömmarna? Och vad består när drömmarna går i kras och de traditionella stöttorna, systemen och byggnadsställningarna faller? Vi…