Det du gör, gör det snart!

Av Marcus Söderberg:

"...i dag löser jag dig från kedjorna som dina händer varit bundna med. Om du vill komma med mig till Babel, så kom, och jag skall låta mina ögon vaka över dig. Men om du inte vill komma med mig till Babel, så gör det inte. Se, hela landet ligger öppet för dig. Gå dit du önskar och finner för gott." Jer 40:4

Det är Nebusaradan, översten för drabanterna som säger detta till profeten Jeremia. Och det blev så gott för mig när jag fick se förebilden på Kristus i detta. Helt utan vår medverkan bröt han syndens bojor på Golgata mittersta kors. Han tog ditt och mitt straff, slagen för våra missgärningars skull, straffet var lagt på honom för att vi skulle får frid och genom Hans sår är vi helade. Så kallar han och säger, kom, kom till mig, kom alla ni som strävar och har tungt att bära och jag skall ge er vila. Men han tvingar ingen utan säger: om du vill, så kom, precis som Nebusaradan sade till Jeremia. Ja ordet säger: "Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten." Upp 21:6. Tänk vilket glatt budskap till den fångne Jeremia, du är fri, ja till varje fattig syndare, Jesus har köpt dig fri! Du får komma på hans ord och löfte, av bara nåd. Men vi har den fruktansvärda möjligheten att säga nej, att gå dit vi själva önskar och finner för gott. Vilken väg går du? Du kan välja din egen väg eller Guds väg. Du kan inte ha både världen och Guds rike, du måste välja. Och Jesus han kommer snart därför säger han idag som han gjorde till Judas: Det du gör, gör det snart!

"I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne, nu kan alvorlig flid hans milde hjerte vinne. Opp, opp til angers gråt og etter Jesus jag, men snart, det er mitt råd, nu heter det idag!

Treng i Guds armer inn og fatt din Jesu hjerte, det koste i ditt sinn hva enn det vil for smerte. Til kronen går man ei i sorgløs ro og mak; treng inn, nu er der vei, nu heter det idag!

Ennu er hjelp å få for angerfulle hjerter; ennu er Gud å nå, og legedom for smerter; enn hører du hans ord og ser hans hjertelag; ennu er nåden stor nu heter det idag!

Som først ved moders barm tilfreds seg barnet giver, så i Guds nådes arm først hjertet stille bliver. Hvor er det godt hos Gud! Kom, hjerte, snart og tag mot nådens søte bud. Idag, idag, idag!

" H A Brorson

Visa kommentarer