Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst 14:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna kommer att bedrivas via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA
Vid söndagsmötena beaktas social distans.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2020

September

5 - Ungdomsgrupp

6 - Gudstjänst med nattvard.

9 - Bibelstudium.

13 - Gudstjänst.

16 - Bibelstudium.

19 - Ungdomsgrupp.

20 - Gudstjänst.

23 - Bibelstudium.

27 - Gudstjänst med söndagsskola.

30 - Bibelstudium.