Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst kl 11:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna och gudstjänsterna kommer i huvudsak att bedrivas via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2022

Januari

1 - Gudstjänst med nattvard. Gunnar N.

2 - Gudstjänst. Gunnar N

6 - Gudstjänst. Gunnar N

9 - Gudstjänst. Olof N.

12 - Bibelstudium. Marcus S. Jak 3:12ff

16 - Gudstjänst. Gunnar N.

19 - Bibelstudium. Gunnar N.

23 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.

26 - Bibelstudium. Olof N.

30 - Gudstjänst. Gunnar N.