Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst kl 11:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna och gudstjänsterna kan också nås via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2023

Februari

26 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.

Mars

1 - Bibelstudium. Gunnar N.

5 - Gudstjänst med nattvard. Gunnar N.

8 - Bibelstudium. Marcus S.

12 - Gudstjänst. Gunnar N.

15 - Bibelstudium. Gunnar N.

19 - Gudstjänst. Gunnar N.

22 - Bibelstudium. Olof N.

26 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.

29 - Bibelstudium. Gunnar N.

Maj

  • 18/5-21/5 Kristihimmelfärdsläger. Tema: "Den som segrar"

September

  • Gästpredikant Martin Fjære 8-10:e.