Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst 14:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna och gudstjänsterna kommer i huvudsak att bedrivas via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2021

Mars

3 - Bibelstudium.

6 - Ungdomsgrupp.

7 - Gudstjänst.

10 - Bibelstudium.

14 - Gudstjänst.

17 - Bibelstudium.

20 - Ungdomsgrupp.

21 - Gudstjänst, gästpredikant via Skype.

24 - Bibelstudium.

28 - Gudstjänst.