Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst kl 11:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna och gudstjänsterna kan också nås via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2022

Juni

26 - Gudstjänst. Gunnar N.

29 - Bibelstudium. Gunnar N.

Juli

3 - Gudstjänst. Gunnar N.

6 - Bibelstudium. Olof N.

10 - Gudstjänst med nattvard. Gunnar N.

13 - Bibelstudium. Gunnar N.

17 - Gudstjänst. Olof N.

20 - Bibelstudium. Marcus S.

24 - Gudstjänst. Gunnar N.

27 - Bibelstudium. Gunnar N.

31 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.