Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst 14:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna kommer att bedrivas via Skype. Vid söndagsmötena beaktas social distans.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2020

Juni

28 - Friluftsgudstjänst. Årsmöte. Plats: Ravelsbygd 124. "Siljan"

Juli

5 - Gudstjänst.

12 - Gudstjänst med söndagsskola.

19 - Friluftsgudstjänst. Plats: Ravelsbygd 124. "Siljan".

26 - Gudstjänst.