Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst kl 11:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna och gudstjänsterna kan också nås via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2023

Oktober

1 - Gudstjänst med nattvard. Gunnar N

4 - Bibelstudium. Gunnar N.

8 - Gudstjänst. Gunnar N.

11 - Bibelstudium. Gunnar N.

15 - Gudstjänst. Gunnar N.

18 - Bibelstudium. Olof N.

22 - Gudstjänst. Olof N.

27 - 29 Gästpredikant Dagfinn Sandal 27:e 18:30, 28e: 17:00, 29:e 11:00.