Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst kl 11:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna och gudstjänsterna kan också nås via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2024

Mars

28 - Nattvard. Gunnar N. kl 18:00.

29 - Gudstjänst. Gunnar N.

31 - Gudstjänst. Olof N.

April

1 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.

7 - Gudstjänst. Gunnar N.

10 - Bibelstudium. Gunnar N.

14 - Gudstjänst. Gunnar N.

17 - Bibelstudium. Olof N.

21 - Gudstjänst. Gunnar N.

28 - Gudstjänst. Gästpredikant.

29 - Gudstjänst. Gästpredikant. Obs kl. 18:30.