Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst kl 11:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna och gudstjänsterna kommer i huvudsak att bedrivas via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2021

September

1 - Bibelstudium. Marcus S.

4-5 - Vandringsläger.

5 - Gudstjänst. Gunnar N.

8 - Bibelstudium. Olof N.

12 - Gudstjänst med nattvard. Gunnar N.

15 - Bibelstudium. Gunnar N.

19 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.

22 - Bibelstudium. Marcus S.

26 - Gudstjänst. Gunnar N.

29 - Bibelstudium. Olof N.