Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst kl 11:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna och gudstjänsterna kan också nås via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2022

November

30 - Bibelstudium. Gunnar N.

December

4 - Gudstjänst med nattvard. Gunnar N.

7 - Bibelstudium. Olof N.

11 - Gudstjänst. Gunnar N.

14 - Bibelstudium. Marcus S.

18 - Gudstjänst. Gunnar N.

21 - Bibelstudium. Gunnar N.

25 - Gudstjänst. Gunnar N. OBS kl 10:00. Julgröt.

26 - Gudstjänst med söndagsskola. Inledning Marcus S.