Verksamhet

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

Vanligen bibelförklaring onsdagar 18:00,

Ungdomsgrupp ojämna veckor, lördag 18:00 samt

Gudstjänst 14:00 om ej annat anges.

Bibelstudierna kommer att bedrivas via Skype. KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA
Vid söndagsmötena beaktas social distans.

Alla varmt välkomna i Jesu namn.

Samlingarna annonseras också i kyrktidningen i Barometern

2020

November

28 - Ungdomsgrupp.

29 - Gudstjänst.

December

2 - Bibelstudium.

6 - Gudstjänst.

9 - Bibelstudium.

12 - Ungdomsgrupp.

13 - Gudstjänst.

16 - Bibelstudium.

20 - Gudstjänst.

25 - Gudstjänst.

26 - Gudstjänst.

28-30 - Friluftsläger.