Simskolan och syndens skola.

Å, så doppar vi …tårna! Och sen upp igen! Å, så doppar vi… fötterna! Barnen springer ledda av simskolelärarnas käcka hejarop upp och ner i det kalla vattnet. Först doppar de tårna, sedan fötterna, så upp till knäna, så naveln, axlarna och till sist har de doppat sig helt och hållet. Jag lade märke till deras skickliga taktik för att få dem att doppa sig i den kalla sjön. Vi har en fiende, djävulen som ibland använder samma taktik när han vill få oss att sjunka ner i syndens träsk. Han börjar så smått, och det kanske inte känns så behagligt när eftertänksamhetens och samvetets kyla tränger på. Men nästa gång så går det lite lättare att doppa tårna. Och tillslut så har han den stackars människan helt och hållet. I Hebreerbrevet 3:13 står ” Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.” När ditt samvete säger nej, och du säger ja, så börjar förhärdelsen. Tillslut kan du synda på ett sådant sätt och falla så djupt som du aldrig skulle tro. Det står om kung David hur han gick runt uppe på taket till sitt palats och så fick han se en kvinna som badade. Samvetet sade till honom: David, vänd bort blicken. Men synden, djävulen och hans eget kött sa, se en sådan vacker kvinna. Så fick han tanken: Sänd bud efter henne. Davids samvete ropade stopp! Hur skulle du kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? (jfm 1 Mos 39:9) Han tystade rösten och frågade några vilka kvinnan var. Hans sinne vänds mer och mer mot synden och längre och längre från Guds ord. Nu ser synden inte farlig ut längre, men den ser så lockande och härlig ut. Så när han fått veta vem kvinnan var, Bat-Seba, Urias hustru sänder han några män att hämta henne. Så allvarligt det står, Bat-Seba, Urias hustru. Hon var en annans, inte bara skulle han synda mot sin egen kropp genom att ligga med henne men också mot Uria hennes make. Så ligger han med henne och hon blir havande. Tänk om det kunde gå så med David, mannen efter Guds hjärta, skulle inte då du vara på din vakt att doppa tårna i syndens svarta ström? Vi har fått ett väldigt vapen i kampen mot synden. Du finner det i Rom 6:6 ” Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.” Rom 6:6. Du är korsfäst med Kristus, du är inte längre syndens slav. Det är ett väldigt evangelium, när synden kommer och vill dränka dig så får du ropa: Du synd, jag har ingenting med dig att göra, jag har dött bort ifrån synden när Jesus dog på Golgata. Han har köpt mig fri med sitt eget dyra blod, hur skulle jag då kunna bli i synden? När frestelsen kommer, fäst då blicken på Jesus och gör inte som David som fäste blicken på synden. Det står i 4 Mos 21:9 ett väldigt löfte ” Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.” Så får du se på Jesus och leva. Ja löftet gäller dig, om du än är en David som fallit djupt, vänd dig från synden och till Jesus som gärna vill lyfta av syndens tunga börda och kasta den i glömskans djupa hav.

Av Marcus Söderberg.

”En blick på den korsfäste livet dig ger,
ja, just nu där är liv ock för dig!
Så se, kära själ, och så bliver du frälst,
se på honom som offrade sig!”

Visa kommentarer