”Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.” Matt 24:12

Tänk dig en läkare som kommer till en by på landet. Byn har drabbats av en sjukdom som leder till döden, men som inte folket själva vet att de har. Med sig har läkaren botemedlet mot deras dödliga sjukdom för han vill rädda dem. Men problemet är det att folket vet inte och tror inte att de är sjuka. De känner sig inte värre idag än igår. Så kom det sig att bara de som insåg att de var sjuka tog emot läkemedlet och blev botade, för de andra de hade inget behov av någon läkare eller något läkemedel tänkte de.

Jag talade med en teologiskt utbildad om det med hyperevangelismen, och han menade att något sådant fanns inte, man inte kunde bli för evangelisk menade han. Han hade en poäng där, precis som en av våra lärofäder skriver: att evangeliet skall predikas som om ingen lag fanns. Men, och här kommer det stora, ”Men”-et, vår lärofader skriver vidare: och predika lagen som om inget evangelium funnes. Det är nämligen så som Jesus säger: Allteftersom laglösheten tilltar svalnar kärleken. Lägg märke till ordningen, där lagen inte förkunnas så att syndaren blir varse sin sanna ställning, eller där en människa i sin vardag inte tar lagen på allvar i sitt liv, där kommer kärleken att svalna. Där kan du predika så mycket evangelium du vill, eller som i berättelsen, där kan läkaren bjuda ut sin medicin, men ingen tror sig behöva den. Det är den anderiktningen i förkunnelsen som vi hör på alla håll och kanter idag, liksom på Israels tid: ”"Allt står väl till, allt står väl till".
Men allt står inte väl till. De skall stå där med skam, ty de har bedrivit avskyvärda ting.” Jer 6:14-15. Man förkunnar frid över obotfärdiga! Prästerskapet om några borde väl veta bättre då det står i lilla katekesen: Vad är en död tro? Svar: Det är att utan omvändelse trösta sig till nåden. Och så hänvisas till orden i Jak 2:20 ”Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?”. Hans Erik Nissen sa en gång de orden som vi gör väl i att besinna: Inget kan hålla evangeliet så levande för hjärtat som lagen. Här sätter djävulen in sina krafter, för kan han inte få oss till att gå ut ur kyrkor och bönhus, så vill han se till att stänga oss inne, inne i den falska tryggheten att evangeliet är en sovkudde i syndasömnen tills dess vi med förskräckelse slår upp ögonen i förtappelsen. Amen.

Visa kommentarer