När Jesus lämnade templet

Om templet, politiken och Kristi rike När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem: ”Ni ser allt detta. Sannerligen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.” (Matt.24:…

Målet

Fil. 3 : 12-14 I den angivna texten hör vi aposteln Paulus säga att han ”jagar mot målet”. Det ger oss ämnet: Med sikte mot MÅLET 1. Världen har sina målsättningar och målbeskrivningar. ”Vi nådde inte ända fram”, sa den svenske statsministern T. Fälldin för några decennier sedan. Det blev ett…

Mitt rike är inte av denna värden

Är konferensernas och manifestationernas Jesus densamme som säger de ovanstående orden inför Pontius Pilatus? Till namnet är det ju så. Men bär måhända inte dessa konferenser och manifestationer i amerikaniserad stil – med tydliga influenser av s k framgångsteologi - i rätt hög grad på samma förhoppningar som fanns till Jesus…

Dröm och verklighet

I vilken verklighet lever människor på 2000-talet i vårt döpta men avkristnade folk? Vilka frågor brottas dagens vilsna, till namnet lutherska, nordiska kristenhet med i dess större eller mindre organisationer? Vilka är drömmarna? Och vad består när drömmarna går i kras och de traditionella stöttorna, systemen och byggnadsställningarna faller? Vi…