Dröm och verklighet

I vilken verklighet lever människor på 2000-talet i vårt döpta men avkristnade folk? Vilka frågor brottas dagens vilsna, till namnet lutherska, nordiska kristenhet med i dess större eller mindre organisationer? Vilka är drömmarna? Och vad består när drömmarna går i kras och de traditionella stöttorna, systemen och byggnadsställningarna faller? Vi ser i dag en livlig verksamhet för att rädda byggnaderna, organisationerna o.s.v. Det sker dock ofta med medel som Guds Ord står främmande för. Verkligheten låter sig inte bevekas av människors drömmar. Människors drömmar och Guds verklighetsbeskrivning skiljer sig åt.

Guds Ord består, men med detta Ords rätta predikan och mottagande följer också en annan frid än denna världens fridsföreställningar. Denna världens ljumma, eller kanske t o m skriftlärda, kristenhet söker bevara sin och världens falska frid. Vi bör därför betänka att Jesu födelse följdes inte endast av änglabudskapet om frid på jorden. Nej, den spred en gnagande oro i Jerusalem bland dem som trodde sig ha frid i makt, prakt och t o m i Skriftlärdom. Jesu födelse oroade, men somliga förhärdades mitt i sin skriftlärdom.

Bibelns ord är inte verklighetsflykt utan verklighetsskildring. I samband med Julens händelser har HERREN t o m behagat uppenbara Verkligheten under människors sömn – i drömmen. HERREN upplyste dem om såväl den oroande som den glädjande verkligheten. Och de rörde sig. Se nedanstående exempel!

Guds uppenbarelse, Verkligheten, behöver nu få träffa var och en i dagens sovande kristenhet som är i syndens eller t o m i lärdomens sömn – för att komma i rörelse i riktning mot Honom som kommit till oss. Efter Ordets anvisning. Såväl herdar som vise män rörde sig i den riktningen! De egna fromma eller ofromma dagdrömmarna, kanske som resultat av intellektuellt högtstående tankemöda, leder vilse. Dit hör alltså även de skriftligt oförvitliga lärdomar som vet allt om var Messias skulle födas. Som ”kan vägen till Betlehem” - men skyr kallelsen att gå in, att röra sig, på den vägen. Ja, som kanske t o m hittar en ursäkt, för motståndet att gå, i Bekännelsens ord om vår oförmåga. Ja, men hur upptäcks verkligheten i den och hur blir den en erfarenhet att lida av? Väckelseordet behöver alltså ljuda mitt i vår verklighet, i syndens sovande tillstånd. ”Nådens helge Ande vill störa din sömn. Salig är du om du vaknar” (Sv.ps 265:5). Då börjar du också röra dig. Efter Guds Ord.

Människans verklighetsuppfattning präglas av mångsidig begränsning. Men Julens historiska händelser, vittnar om en Verklighet som går långt utöver och längre inunder vad människor menar med verklighet. Guds Verklighet existerar oavsett om människor ser den eller inte. Bibelns ”signaturmelodi” om verkligheten hos Gud är denna: ”Gud vill att alla människor ska bli frälsta”…(1 Tim.2:4). HERREN vill tala med dig om den verkligheten. Om varför Jesus föddes… Inte bara dåtid utan även nutid och framtid.

Du kanske blivit både utmattad och ledsen av den prålande marknad som felaktigt kallas ”Julen”. Du tilltalas kanske av en Alternativ jul. Det goda alternativet till Marknaden, tänker du kanske. Men den Alternativa julen är ofta en hednisk jul genom att den utestänger Bibelns budskap om varför Jesus kom hit. Den Alternativa julen framstår nog ofta som ett godhjärtat försök att förverkliga drömmen om frid på jorden, god gemenskap mellan människor och välbehövlig återhållsamhet i konsumtionen. Men inte når väl denna Alternativa jul längre än till en stunds människogemenskap? Gud vet att du behöver mer! Budskapet om Frid på jorden i änglasången över Betlehems herdar är knutet till den verklighet som heter Jesus Kristus. Utan Honom - ingen frid på jorden eller efter döden. Men så drömmer många…

Julbudskapet kan för någon läsare, som är uppfylld av allehanda jordiska, påtagliga problem, verka fyllt av ”religiösa, overkliga, drömmar” och fjärran från vardagens verklighet. Det kan kännas som om dina, den vanliga människans, vardagsbekymmer inte beaktas. Julbudskapet kan synas vara drömmar drömda av ”religiösa människor”, som inte har några ”vanliga” jordnära bekymmer. Inför sådana tankar framhåller Guds Ord att det mest jordnära och grundläggande bekymret är allmänmänskligt: alla är vi syndare och dödliga. Det är grundbekymret. Sådan är allas vår naturfödda mänskliga verklighet. Det är denna verklighet den allseende och allsmäktige Guden sänt dig Sin Hjälp emot. Har du behov av hjälp? Mot synden och inför döden.

Det är synden som orsakar de mångfaldiga bekymren och lidandena här på jorden. Och slutligen döden. Jorden fylls, trots människors insatser och drömmar, med människors tårar, ångest och lidanden av alla slag. Olydnaden mot Gud, den där dagen i vårt släktes begynnelse, drev oss ut från paradiset – till Döden. En verklig historisk dag, en beklagansvärd dag. En mardrömsdag, men verklig. Samma dag gav Gud löfte om Liv.

Många drömmer om ett återvunnet paradis med hjälp av samlad mänskokraft. Men - hopplöshetens tillstånd, syndens verklighet med dess lön döden kan inte lösas av oss människor. Herren Gud, vår Skapare och Frälsare - Han som på det mest jordnära och konkreta sätt förhindrade människors kungsdrömmar i Edens lustgård då Adam och Eva drevs ut – Han har på sitt eget jordnära och konkreta sätt sänt sin Lösning till oss. Mitt i vår verklighet har Gud själv stigit ner och blivit en av oss, i en människa. Jesus. Lösningen – Guds lösning på våra jordiska, andliga och eviga bekymmer – heter Jesus. Han föddes hit för att ge sitt liv för att vi skulle leva. Inte ett liv begränsat till några få år på den här jorden utan ett liv som varar i evighet. Vad säger du om sådana framtidsutsikter? En ouppnåelig dröm, om du tänker på dina egna eller andras krafter, ”ty vår egen kraft ej hjälpa kan”, som Luther sjunger. Det som fordras är att vi lägger ner våra vapen mot Gud och att dagdrömmarna ersätts av verkligheten. Guds Ord, Jesus, vill störa i dagdrömmarna. Ge akt på vad Han har sagt och gjort! Salig är du om du vaknar ur sömnen.

Här följer några bibliska exempel på hur Gud uppenbarade sin Verklighet även genom uppenbarelser i drömmen. De människor som fick se denna verklighet i sömnen ger oss ett efterföljansvärt exempel: När Gud talar är det alltid verkligheten han talar om. Läs här hur människor tog denna verklighet på allvar och följde, rörde sig, efter Guds ords tilltal.

”..då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: ´Josef, Davids son, frukta inte att ta Maria till dig ; ty det som är avlat i henne är av Helig Ande och hon skall föda en son och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matt.1:20-21).

”..sedan fick de (de vise männen), genom en uppenbarelse i drömmen, befallning att icke återvända till Herodes; och de drog så en annan väg tillbaka till sitt land” (Matt.2:12).

”Men när de (Josef och Maria) hade dragit åstad, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef och sade: ´Stå upp och tag barnet och dess moder med dig och fly till Egypten och bliv kvar där, till dess jag säger till dig” (Matt.2:13).

”Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för Josef i Egypten och sade:´Stå upp, och tag barnet och dess moder med dig och bege dig till Israels land” (Matt.2:19-20).

”Ja, vakna upp du som sover (i dina synder och drömmar) och stå upp ifrån de döda, så skall Verkligheten i Kristus lysa fram för dig” (Ef.5:14). Det finns dock En utväg!

Visa kommentarer