Ett konungsligt prästerskap

Av Martin Luther. Ur Spis och föda. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk” (1 Petr. 2:9) Det är ju nog tydligt och uppenbart, att aposteln talar till hela mängden, alla kristna, då han säger: Ni är ett utvalt släkte, ett heligt folk.…