Kristi himmelfärdsläger

Kristi himmelsfärdsläger

”Se, jag står vid dörren och bankar.”

Johannesgården, Madesjö
13-16 maj 2015

Medverkande:
Per Bergene Holm, Norge
Konrad Fjell, Norge
Per Gustafsson, Vislanda
Gunnar Nilsson, Nybro
Marcus Söderberg, Nybro m.fl.

Onsdag 13 maj
18.00 Predikan………………..Marcus Söderberg
19.00 Kvällsmat
20.00 Predikan………………..Per Bergene Holm

Torsdag 14 maj
8.45 Morgonbön……………...Olof Nilsson
9.00 Frukost
10.00 Predikan ……………….Marcus Söderberg
.......................................................Per Bergene Holm

12.45 Middag
15.30 Kaffe
16.00 Predikan………………..Per Gustafsson
......................................................Gunnar Nilsson

Grillkväll.

Fredag 15 maj
8.45 Morgonbön …………..….Magnus Erlandsson
9.00 Frukost
10.00 Predikan………………...Konrad Fjell
11.15 Predikan...........................Gunnar Nilsson
12.15 Middag,

Utflykt
Kvällsmat,
Aftonbön.

Lördag 16 maj
8.45 Morgonbön ………….......Erik Björn
9.00 Frukost
10.00 Gudstjänst…………… ...Per Bergene Holm
11.30 Avslutningsmöte…….....Konrad Fjell
12.30 Middag

”Om någon törstar så kom till mig och drick.” (Joh. 7:37)

Upplysningar:
Johannesgården ligger bredvid Madesjö kyrka, Riddarrevägen 1, cirka 1,5 km. från Nybro centrum.
Kostnad för mat hela lägret 450 kr.
För anmälan och logi kontakta:
Keros 0481-40003 eller
Nilssons 0481-40000, iognilsson@yahoo.se senast den 1 maj.

Varmt välkomna i Jesu namn!

Visa kommentarer