Till eftertanke

En kniv är ett föremål som kan användas till olika saker. Den kan användas till att göra gott, men också till att göra ont. Det är inte knivens fel att dess brukare mördar någon med den. Frågan är: hur vi använder den. Det är få texter som används mer fel än den text som lagts på mitt hjärta att skriva något om. Den kan användas för att skänka glädje och tröst för den uppriktige, men jag har stött på ett användande av denna text som vittnar om att den kamp Luther utkämpade ännu utkämpas idag. Johannes skriver i 1 Joh 1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Här har djävulen fått lura och bedra många människor genom att få dem till att noggrant bekänna sina synder och så tror de att det som är bekänt, det är också förlåtet och de står renade från all orättfärdighet. De tänker att om jag bekänner, så förlåter Gud. Det är som en matematisk uträkning, gör jag det, så gör Gud det. Så har man fått en ny gärningslära som istället för att rabbla 10 Pater noster (Fader vår) rabblar upp sina synder och tänker därmed att allt är väl. Detta är inget nytt fenomen, i Jeremias samtid gjorde de på samma sätt: ”Men se, ni litar på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. Hur är det? Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt och tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar, som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: "Vi är räddade" - för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren.” Jer 7:8-11. Syndernas förlåtelse ges inte genom din bekännelse, men genom tron på Jesus som din frälsare. Så är det sant att de som lever i tron, de bekänner också sina synder, de kommer inför nådastolen och ber om nåd, men inte för att bli i synden utan för att bli fri den. De suckar och våndas under sina synder. De tar inte lättvint på synden som nådatjuven som tröstas av djävulen att du har bekännt, nu är allt bra. Så blir synden inget problem, för man gömmer sig bakom nåden. När frestelsen kommer så hjälper djävulen nådatjuven att tänka, det är inte så farligt att synda, för Jesus förlåter dig. Det är sant att det finns förlåtelse för alla synder hos Jesus som det står skrivet: ”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” Jes 1:18 Men lägg märke till att det föregås av att parterna gått tillrätta med varandra! Gud fick sin betalning med fullt pris då Jesus bar världens synd upp på korsets trä och tog syndens rätta straff - döden. ”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” 2 Kor 5:19-21 Du får del i denna Jesu rättfärdighet genom att låta försona dig med Gud. Hur sker så det? Det sker iochförsig genom hjärtats bekännelse, inte bara munnens, men det sker framförallt genom hjärtats tillit till Jesus och genom att den själ som förtvivlar över sina synder vänder sig till Jesus som en som måste få allt - för ingenting. Det är ingen byteshandel där jag byter en bekännelse mot syndernas förlåtelse, men det är ett stort under, tänk att Gud vill ha med mig arma syndare att göra. Det är nåd över nåd. Det är dessa vi som aposteln talar om som blir förlåtna sina synder och renade från all orättfärdighet. För även som kristen är synden med i allt, och när den får driva oss till Kristus så är vi i säker hamn. Han är trofast och rättfärdig - emot orättfärdiga som flyr till Honom. Kom idag också du och få allt för ingenting, nöj dig inte med vad du gör - nej nöj dig inte med mindre än vad Jesus är och gjort för dig!

Visa kommentarer