Ett dykarpar

Mörkret sänker sig över Stockholms skärgård, i natten hörs ett svagt ljud som växer och blir starkare. I nästan 60km/h dundrar en mörk skugga förbi. I båten sitter ett dykpar. Snart skall de fälla från båten ner i det tregradiga vattnet. Båten saktar in och soldaterna kontrollerar en sista gång att allt sitter på plats. Först kontrollerar de sin egen utrustning, därefter varandras. De har gjort detta många gånger, men det är livsviktigt att allt står rätt till. Utan apparaten som ger syre till dykaren klarar han sig inte länge. Han kan hålla andan en stund, men utan att han får syrgas att andas genom bitmunstycket dör han. På sitt skissplån har han en karta med den rätta vägen och kurser som han ställer in på kompassen för att komma fram. Cyklopet håller blicken klar, så att han tydligt kan se sina instrument och på hans ben sitter en kniv som han kan använda om han skulle fastna i något och inte kunna ta sig loss. Mellan dykarnas handleder är en lina knuten för att de skall hålla ihop och inte tappa bort varandra. De ger klartecken åt varandra och åt dykledaren innan de försvinner iväg.

Livet som kristen kan bjuda på många faror och svårigheter. Därför har Gud utrustat oss med vad vi behöver i Jesus. Precis som dykaren inte klarar sig själv utan dykapparat, skissplån och kompass, cyklop och kniv och så vidare, har Gud gett oss Jesus. Honom möter du i Bibeln som alltigenom är Guds eget ord till oss. Där kan du få se att han är allt detta och mer därtill. I Honom är det vi lever och andas och är till, vi får allt vad vi behöver i hans ord.

Guds Ord visar oss också vägen till målet, som dykarens kompass pekar mot uppgångsviken. Men tappar dykaren bort sitt skissplån vet han inte vilken kurs han ska ställa in, och det hjälper inte hur fort han än simmar eller hur noggrannt han följer kompassen om han simmar åt fel håll! Så kan det också vara i Guds rike, det finns många som har starka meningar i olika frågor och driver dem hårt, men stämmer de inte med Bibeln för de bort från Jesus. Du skall akta dig för den förkunnelse som handlar om något annat än Bibelns Jesus och vad han gjort i ditt ställe. En dykare tittar ofta på sitt skissplån och sin kompass genom sitt cyklop för att försäkra sig om att han är på rätt väg, en kristen läser sin Bibel, ber och tar råd av erfarna kristna på livets väg för att nå fram till målet: själens frälsning, himmelen.

Ibland kan någon fiskare ha glömt ett nät, eller rep och snören som sitter fast i botten på andra sätt kan snärja dykaren. Då dykaren fastnar gäller det att ta det försiktigt så att han inte i sin iver fastnar allt mer. Oftast får hans kamrat hjälpa till som simmar vid hans sida och ser vart han sitter fast. På din väg till målet har den onde lagt ut snaror och garn. I dem fastnar du precis som dykaren. Du sitter fast. Du behöver hjälp, du får vända dig till Jesus också när du varit olydig och det gått dig illa, och han skall hjälpa, på Golgata skar han av repet, du behöver inte lyda den onde för han är inte längre din herre, du hör inte honom till men du hör Jesus till. ” Mina ögon ser alltid upp till HERREN, ty han drar mina fötter ur nätet.” Ps 25:15 ”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.” Ps 50:15 Läs i din Bibel och hör Guds Ord så skall du få se att Jesus är allt för dig och har gjort allt för dig. Du som tror på honom har evigt liv i hans blod.

Precis som dykaren kan hålla andan, kan en kristen det genom att sluta läsa i Bibeln och sluta höra Guds Ord, men detta är farligt. En dykare som håller andan är utsatt för stora faror, med svimning eller död som allvarliga följder. En kristen som slutar komma på möten för att höra Guds Ord och slutar läsa i Bibeln lider också döden, en andlig död. Man har lossat parlinan, man blir ensam, utan Jesus.

Visa kommentarer