Bön av J C Heuch

”Lär oss käre Herre och Frälsare att förstå det ord som så svårligen kommer in i dina troendes hjärtan, ordet om den lilla tid då vi inte skall se dig. Lär oss att tro på dig, så vi kan tacka och välsigna dig inte bara då när hjärtana svämmar över av glädje över att känna din frid och smaka din nåds ljuvlighet, men också då när vi intet känner utom vår synd och nöd, och vi då får nöja oss med att veta att du är densamme idag som igår om du än döljer din åsyn för oss. Ja giv oss den ödmjuka och fasta tron som inget kräver utom detta enda att du styrker oss till att hänga fast vid ditt ord, i ljus som mörker och vara vissa om att om en liten stund skall ingen kunna ta vår glädje ifrån oss, när vi kommer hem och får skåda dig som du är. Amen i ditt eget namn."

Visa kommentarer